Wednesday, May 6, 2015

Salamat

May 06, 2015 0 Comments
Kitang kita ko ang aking kahirapan,
Lantad na lantad sa kanila ang aking kahubaran,
Amoy ng lahat ang aking kabahuan,
Nakakadiri ang aking anyo mula ulo hanggang talampakan.

Hindi ako makatingin sa salamin,
Nandidiri ako sa sarili kong paningin,
Hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo,
Hindi ako karapat dapat na gamitin mo.

Ni isa man sa akin ay wala kang maiiibig,
Nakakasuka ako at pawang nawawalan ng bait,
Ang aking kabuuan ay napakapangit,
Hindi ako karadapat dapat sa tinatawag mong langit.

Pero iba ka…
Mula sa malayo ako ay iyong nakita,
Ibinuhos ang gamot at sinabi mong “Halika”,
Nang lumapit ako ay sinabi mong, “Gagamitin kita.”

Sino ako para kaawaan mo?
Nakita mo akong sugatan at naghihingalo,
Uhaw, hubad at utak makamundo,
Sino ako para piliin mo?

Panginoon, wag mo akong iiwan,
Wag mo akong hayaan lapain ng mga leon sa daan,
Ako’y napalilibutan ng mga ahas at alakdan,
Wala akong malapitan at tatakbuhan- kundi ikaw lamang.

Mula sa malayo ako’y iyong pinagmasdan,
Mas maliit pa ako sa kuyumad at alikabok na apakan,
Ako’y iyong tinawag at tinitigan,
Sabay sabi ng, “Anak, wag ka matakot hindi kita iiwan.”

Testimonial Night

Follow Us @iam.hanny