Wednesday, August 13, 2014

Ako ay umiibig

August 13, 2014 0 Comments
Ang totoong UMIIBIG ay MAS nakikita ang pinakamagandang katangian ng isang tao. 

Ang totoong UMIIBIG ay hindi puro pintas o lait - bagkos puro pangeenganyo at pagpapalakas ng loob ang lumalabas sa kanyang bibig na nanggagaling sa ikaibuturan ng kanyang puso. 

Ang UMIIBIG ay may pagkakasundo at kapayapaan. 

Ang PAG-IBIG ay mapagbigay at marunong umintindi ng kahinaan ng iba. 

Ang PAG-IBIG ay hindi nagtatanim ng galit, walang selos o inggit. 

Ang PAG-IBIG ay nakikigalak sa tagumpay ng kanyang kapwa. 

Ang PAG-IBIG ay hindi natutuwa sa masama o ikasasama ng iba. 

Ang PAG-IBIG ay nagiisip sa ikabubuti ng iba hindi ikabubuti o ikapapakinabang ng kanyang sarili. 

Ang PAG-IBIG ay hindi nagtatanim ng sama ng loob- ang PAG-IBIG ay madaling magpatawad at marunong kalimutan ang mga maling nagawa sa kanya ng iba.

Ang PAG-IBIG ay marunong magtiis at maghintay.

Ang PAG-IBIG ay marunong magpunas ng luha ng iba kahit siya mismo sa kanyang sarili ay lumuluha.

Ang naglalakad sa PAG-IBIG ay naglalakad ng may kagalakan kahit madaming pinagdadaanan dahil ang taong umiibig sa kanyang ginagawa ay umiibig din sa resulta ng mga mangyayari: Maganda man ito o masama.

Ang naglalakad sa PAG-IBIG ay hindi humihingi ng kapalit bagkos bukal sa loob niya ang magbigay ng walang kapalit. 

Ang naglalakad sa PAG-IBIG ay marunong magsugal ng kanyang kasiyahan para sa ikakasiya ng kanyang mga minamahal. 

Ang totoong naglalakad sa PAG-IBIG ay may isang salita at magandang resulta na gawa. 

Ang naglalakad sa PAG-IBIG ay nagpapatuloy at hindi marunong matinag sa ano mang pagsubok. 

Ang PAG-IBIG ay nagsasabi ng totoo at naghahatid ng galak. Mga kapatid piliin nating maglakad na UMIIBIG dahil ang DIYOS natin ay PAG-IBIG. hehehe ♥ :)

Testimonial Night

Follow Us @iam.hanny